Review: Nevelen van Avalon

Marion Bradley’s beroemde Nevelen van Avalon is de superieure hervertelling van de beroemde legende van koning Arthur, beschreven vanuit het standpunt van de vrouwen die hierin een zo grote rol vervulden. Nevelen van Avalon beschrijft de wereld van de heldhaftige koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel, de wereld van Avalon, het mysterieuze eiland dat alleen zichtbaar is voor hen die uitverkoren zijn, en die van Camelot, vol hartstocht en avontuur. Door de eeuwen heen zijn deze legenden keer op keer verteld en vastgelegd in verhalen, gedichten en toneelstukken. In Nevelen van Avalon heeft Marion Bradley zich laten inspireren door de vrouwen die in Arthurs wereld leefden en hoe zij de gebeurtenissen hebben ervaren.

Review: De oudheid is nog niet voorbij

De wereld van de oudheid lijkt ver van ons af te staan, maar dat is slechts schijn. De Grieken en Romeinen worstelden met een aantal van dezelfde vragen als wij en hadden het even moeilijk om daar passende antwoorden op te vinden. Ook zij kregen te maken met het vraagstuk van een waardige oude dag, met critici die de door hen gekozen staatsvorm op de korrel namen, met mensen die zich schaamteloos verrijkten, met martelaren uit vrije wil en met straatcriminaliteit, prostitutie en tekortschietende hygiëne.

Boekenreview: Imprimatur

Het is 11 september 1683. In Europa dreigt een nieuwe grote oorlog: de Turken belegeren Wenen. Angst voor de moslims houdt christelijk Europa in haar greep.
Tien gasten uit verschillende Europese landen logeren in herberg De Schildknaap in Rome. Als een oude heer in de herberg om het leven komt, vermoedelijk ten gevolge van de pest, moeten alle gasten in quarantaine. Maar het blijft niet bij dit ene sterfgeval. Gaat het hier werkelijk om gevallen van de gevreesde zwarte dood, of is er sprake van moordaanslagen? Een van de gasten, Atto Melani, een geheim agent van de koning van Frankrijk, zoekt de zaak tot op de bodem uit en doet wereldschokkende ontdekkingen.

Review: Boudica – Droom van de Slang

Ten tijde van het Romeinse keizer rijk zuchtte het tegenwoordige Groot-Brittannië onder een wrede overheersing. De opstandelingen vochten een verbeten strijd, onder aanvoering van de legendarische koningin Boudica.
Wanneer de Romeinse legioenen oprukken naar het druïdenbolwerk Mona, bereidt Boudica zich voor om een leger van 20.000 strijders voor te gaan in de grootste opstand die Brittannië ooit heeft gekend. Maar zal de strijdvaardige koningin erin slagen haar volk te verenigen in de strijd tegen de Romeinse bezetter? En wat staat haar achtjare dochter Graine te wachten, die in Mona is achtergebleven?

Review: Spotgaai

Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de Hongerspelen, het macabere evenement dat eens per jaar plaatsvindt om de bevolking van Panem eraan te herinneren dat er niet te tornen valt aan het dictatoriale regime. Maar dat regime begint nu te wankelen. Rebellen nemen Katniss mee naar het grimmige District 13, waar de regering geen vat op heeft en waar plannen worden gemaakt voor een revolutie die haar weerga niet kent.

Terwijl de voorbereidingen voor de opstand in volle gang zijn, herstelt Katniss van de verwondingen die ze in de arena heeft opgelopen en bereidt ze zich voor op haar rol als leider van de revolutie. Ze is volledig bereid te vechten en zelfs te sterven voor vrijheid. Maar dan geeft president Snow Katniss te kennen dat hij iedereen van wie ze houdt kapot zal maken als ze de rebellen hun plannen doorzetten. De prijs van vrijheid lijkt hoger dan ooit…

Review: Boudica – Droom van de hond

Het is jaar 57 na Christus en grote delen van Brittannië zijn bezet door de Romeinen, maar in de verste westelijke uithoek van het rijk voert een guerrillaleger onder leiding van Boudica strijd tegen de bezetters. Om haar volk definitief vrede en vrijheid te geven, moet de onverzettelijke koningin-strijder haar dierbare land verlaten en de vijand in het hart treffen. Terwijl Boudica’s halfbroer Bán vanaf het continent optrekt naar Brittannië, gaan de opstandige Britse volkeren de strijd aan met een overmacht van twintigduizend Romeinse legionairs.

Review: Boudica – Droom van de stier

Engeland zucht onder de Romeinse overheersing, maar ondanks de zware tol die moet worden betaald is er nog hoop. Een jonge vrouw van koninklijken bloede is uitgegroeid tot hét symbool van de vrijheidsstrijd. Breace is haar naam en zij heeft de titel Boudica gekregen. ‘Zij die de overwinning brengt’. Boudica leidt haar volk in de opstand tegen de Romeinen en komt daarbij tegenover de bruut Julius Valerius te staan. Droom van de stier is het tweede deel in de epische romanserie over de historische figuur Boudica.

Review: Vlammen

Katniss Everdeen heeft meer geluk gehad dan ze ooit had kunnen dromen. Samen met Peeta Mellark heeft ze de roemruchte Hongerspelen gewonnen, ook al schrijven de regels voor dat er maar één winnaar levend uit de arena komt. Sinds hun terugkeer naar District 12 wordt er gefluisterd over een opstand tegen het Capitool en door haar heldenrol in de arena is Katniss onbedoeld het boegbeeld van deze naderende revolutie geworden.

Review: De Hongerspelen

Katniss Everdeen woont in het 12e en armste district van Panem, het land dat ooit bekendstond als Noord-Amerika. Met haar moeder en haar zusje Prim leidt ze een armoedig leven, getekend door het keiharde regime van het welvarende Capitool. Jaarlijks worden de Hongerspelen uitgevaardigd: 24 door loting aangewezen tributen, een jongen en meisje uit elk district, gaan een strijd op leven en dood met elkaar aan. En dit jaar wordt Prim uitgeloot…